Moderné trhy všakovakého zamerania. Miesto, kde sa kontakt predajcu a kupujúceho stáva spločenskou udalosťou.